Duszpasterze

O. Karol Jarząbek

O. Karol Jarząbek

Proboszcz
O. Tadeusz Olzacki

O. Tadeusz Olzacki

Wikary

NASZ ADRES

101 E 7th Street
New York, NY 10009


ZADZWOŃ

(212) 475-4576 | (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894