Grafik Niedzielnych Mszy Św: 8:00 AM (PL), 9:00 (EN), 10:30 AM (PL), 12:00 PM (PL)
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH GRUPACH MODLITEWNYCH

ODKRYJ

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy poprzez konkretną pracę pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć Jezusa i podążać jego śladamiDOŁĄCZ

Wspólnota buduje więzi międzyludzkie. W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani wspólnota daje szanse odnalezienia własnego miejsca w życiu, odkrycia sensu życia i jego wielkiej wartości.ZAANGAŻUJ SIĘ

W naszej parafii istnieją i rozwijają się różne wspólnoty, a także powstają nowe, by każdy mógł znaleźć coś, co pomagałoby mu w duchowym wzrastaniu i w pełniejszym dzieleniu się doświadczeniem wiary z innymi. Parafia powinna być wspólnotą wspólnot..NASZE GRUPY


Nasza Parafia chce być blisko drugiego człowieka, w kontakcie z rodzinami, z życiem ludzi i z życiem społeczności. Jest miejscem o drzwiach zawsze otwartych, aby wychodzić innym na spotkanie. Adoracja, modlitwa, Eucharystia, ożywiają w naszej wspólnocie ducha misyjnego, aby parafia były miejscem przekazywania wiary oraz świadectwa miłości. Naszym pragnieniem jest z pasją służyć Kościołowi i Polakom na emigracji, zmieniać otaczający nas świat, przynosząc miłość tam gdzie jej brakuje. 
RODZINA RÓŻAŃCOWA

O Rodzinie Różańcowej?

Wspólnota modlitewna. Jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych i jako kościelna wspólnota religijna budowana jest na żywej wierze w oparciu o szczególny kult błogosławionej Bogarodzicy Maryi.

Współpracując ściśle z hierarchią kościelną, Rodzina Różańcowa realizuje zadania misyjne Kościoła, obejmuje modlitwą Ojca Świętego, cały Kościół, zabiega o odnowę życia religijno-społecznego i pokój w świecie.

Kiedy się spotykamy?

Spotkania w 1 czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 6:00 pmMINISTRANCI

O Ministrantach?

Ministranci to osoby, które nie tylko posługując przy Mszy Świętej, pomagają kapłanom w jej sprawowaniu, ale również powinni być przykładem dla wszystkich młodych (i nie tylko), jak żyć w zgodzie z Bogiem i z bliźnimi.

Kiedy się spotykamy?

Spotkania w niedziele po Mszy Świętej o godz. 12:00 pmTOWARZYSTWO IM. JEZUS

Co to jest Towarzystwo im. Jezus?

Towarzystwo Świetego Imienia promuje cześć i chwałę naszego Boga i osobiste posłuszeństwo jego członków przez akty miłości i przywiązania do najbardziej świętego imienia Jezus.  Życie duchowe jego członków to akt wieczysty czci i miłości. 

Kiedy się spotykamy?

Spotkania w 1 niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10:30 amRÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

Kiedy się spotykamy?

1 niedziela miesiąca po Mszy Św. o 12:00 pm, p. A Zadrożnej (929-462-3934)KATOLICKI KLUB DYSKUSYJNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II

O Katolickim Klubie dyskusyjnym im. Św. Jana Pawła II?

Znajomość Magisterium Kościoła Rrzymsko-Katolickiego, dczytywanie znaków czasu, rozumienie procesu zmian we współczesnym świecie, budowanie cywilizacji miłości, wzajemne spotkania, pomoc i wsparcie.

Klub zrzesza wiernych Kościoła Katolickiego powyżej 18-go roku życia i daje możliwość polsko–języcznym Katolikom Metropolii Nowojorskiej do pogłębienia ich wiary poprzez wyklady i dyskusje oraz udział w wazniejszych wydarzeniach parafii jak rekolekcje, opłatek, pikniki, pielgrzymki i udzial w waznych uroczystosciach kosciola.

Kiedy się spotykamy?

3 niedziela miesiąca po Mszy Św. o 12:00 pm w sali parafialnejKOŁO FUNDACJI JANA PAWŁA II

Co to jest Koło fundacji Jana Pawła II?

Fundacja Jana Pawła II  realizuje cele, ktόre postawił przed nimi Ojciec Św. Przez osobiste zaangażowanie i troskę członkowie Fundacji przekazują wartości kultury chrześcijańskiej we wspόłczesnym świecie, rozpowszechniają nauczanie JPII oraz zachowują pamięć o Czcigodnym Słudze Bożym i przekazują ją następnym pokoleniom. Ich prace koordynuje Sekretariat Fundacji znajdujący się w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie.

Kiedy się spotykamy?

3 niedziela miesiąca po Mszy Św. o 12:00 pm w sali parafialnejGRUPA MIŁOSIERDZIA

Co to jest Grupa Miłosierdzia ?

Życie i posłannictwo siostry Faustyny zainspirowało apostolski ruch Bożego Miłosierdzia. Jego zadaniem jest dążenie do chrześcijańskiej doskonałości drogą, którą ona ukazała oraz głoszenie życiem i słowem tajemnicy miłosierdzia Bożego, a także wypraszanie go dla całego świata.

Kiedy się spotykamy?

1 poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej wieczornejAA

Co to jest AA ?

Anonimowi Alkoholicy są wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzieła się nawzajem doświadczeniem,siłą i nadzieja, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadna sekta, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacja lub instytucja, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych pogladów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Kiedy się spotykamy?

Spotkania w każdą środę o 7PM w sali parafialnej.DDA

Co to jest DDA ?

To skrót: dorosłe dzieci alkoholików. Nazwa została stworzona przez samych pacjentów, którzy ponad 20 lat temu zaczęli się domagać terapii. Terminem DDA określa się stosunkowo niedawno wyodrębnioną dziedzinę zaburzeń wynikających z dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Na świecie ruch DDA jest dobrze rozwinięty i funkcjonuje podobnie jak inne ruchy anonimowe – AA (anonimowi alkoholicy), współuzależnieni itp. W Polsce ciągle jeszcze raczkuje.

Kiedy się spotykamy?

Spotkania w każdy poniedziałek o 7:15 PM w budynku Polskiej Szkoły.
NASZ ADRES

101 E 7th Street
New York, NY 10009


ZADZWOŃ

(212) 475-4576 | (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894