Grafik Niedzielnych Mszy Św: 8:00 AM (PL), 9:00 (EN), 11:00 PM (PL)
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH GRUPACH MODLITEWNYCH

ODKRYJ

Grupy parafialne tworzą małe wspólnoty ludzi, którzy poprzez konkretną pracę pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć Jezusa i podążać jego śladamiDOŁĄCZ

Wspólnota buduje więzi międzyludzkie. W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani wspólnota daje szanse odnalezienia własnego miejsca w życiu, odkrycia sensu życia i jego wielkiej wartości.ZAANGAŻUJ SIĘ

W naszej parafii istnieją i rozwijają się różne wspólnoty, a także powstają nowe, by każdy mógł znaleźć coś, co pomagałoby mu w duchowym wzrastaniu i w pełniejszym dzieleniu się doświadczeniem wiary z innymi. Parafia powinna być wspólnotą wspólnot..NASZE GRUPY


Nasza Parafia chce być blisko drugiego człowieka, w kontakcie z rodzinami, z życiem ludzi i z życiem społeczności. Jest miejscem o drzwiach zawsze otwartych, aby wychodzić innym na spotkanie. Adoracja, modlitwa, Eucharystia, ożywiają w naszej wspólnocie ducha misyjnego, aby parafia były miejscem przekazywania wiary oraz świadectwa miłości. Naszym pragnieniem jest z pasją służyć Kościołowi i Polakom na emigracji, zmieniać otaczający nas świat, przynosząc miłość tam gdzie jej brakuje. 
RODZINA RÓŻAŃCOWA

O Rodzinie Różańcowej?

Wspólnota modlitewna. Jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych i jako kościelna wspólnota religijna budowana jest na żywej wierze w oparciu o szczególny kult błogosławionej Bogarodzicy Maryi.

Współpracując ściśle z hierarchią kościelną, Rodzina Różańcowa realizuje zadania misyjne Kościoła, obejmuje modlitwą Ojca Świętego, cały Kościół, zabiega o odnowę życia religijno-społecznego i pokój w świecie.

Kiedy się spotykamy?

Spotkania w 1 czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 6:00 pmMINISTRANCI

O Ministrantach?

Ministranci to osoby, które nie tylko posługując przy Mszy Świętej, pomagają kapłanom w jej sprawowaniu, ale również powinni być przykładem dla wszystkich młodych (i nie tylko), jak żyć w zgodzie z Bogiem i z bliźnimi.

Kiedy się spotykamy?

Spotkania w niedziele po Mszy Świętej o godz. 12:00 pmTOWARZYSTWO IM. JEZUS

Co to jest Towarzystwo im. Jezus?

Towarzystwo Świetego Imienia promuje cześć i chwałę naszego Boga i osobiste posłuszeństwo jego członków przez akty miłości i przywiązania do najbardziej świętego imienia Jezus.  Życie duchowe jego członków to akt wieczysty czci i miłości. 

Kiedy się spotykamy?

Spotkania w 1 niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10:30 amRÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI – UFNE ZAWIERZENIE MATCE BOŻEJ
Kapłan modlący się przed Najświętszym Sakramentem. W tle obraz Matki Bożej.

Każdy Rodzic pragnie, aby jego dziecko było zdrowe, szczęśliwe, skończyło dobrą szkołę, miało doby zawód i wspaniałą rodzinę. Marzymy o tym dla naszych dzieci, szukamy kontaktów wśród osób, które mogą jak najwięcej „załatwić”, ale czy to wystarczy…….

Współczesny świat niesie wiele zagrożeń i nam samym, będzie bardzo ciężko poradzić sobie z tymi niebezpieczeństwami oraz  zagrożeniami jakie czyhają na nasze Dzieci.

Żadne pieniądze nie zapewnią Dziecku bezpieczeństwa. To niestety potwierdza praktyka.

Ale jest pewien sposób, aby poradzić sobie z tymi wielkimi przeciwnościami i jest KTOŚ, kto pragnie pomóc nam w tym poczuciu bezradności.

To MODLITWA RÓŻAŃCOWA RODZICÓW MODLĄCYCH SIĘ ZA SWOJE DZIECI, która wprowadza nas w Świat Łaski Bożej przez Maryję.

Tak jak Matka Boża  czuwała nad rozwojem Pana Jezusa, tak samo będzie czuwać nad rozwojem POWIERZONYCH i ZAWIERZONYCH Jej Dzieci. Naszych Dzieci!!!!

Różaniec Rodziców za Dzieci powstał w Polsce w Gdańsku 8 września 2001 roku jako wyraz troski Rodziców o przyszłość i duchowe dobro ich dzieci.
Różaniec Rodziców przy naszej Parafii jest cząstką tego WIELKIEGO DZIEŁA.

W ubiegłym roku 14 listopada 2022 r. cały Różaniec Rodziców w intencji Dzieci został uroczyście i formalnie dołączony do wielkiej rodziny Żywego Różańca!. Miało to miejsce na Jasnej Górze.

Założycielem Różańca Rodziców przy naszej parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie jest Ojciec Tadeusz Lizińczyk, obecnie Prowincjał Amerykańskiej Częstochowy. Grupa Rodziców modli się za swoje ukochane Dzieci od października 2012 roku.

W zeszłym roku obchodziliśmy 10 rocznicę istnienia !!!!

Obecnie mamy pięć Róż Różańcowych Rodziców modlących się za swoje Dzieci, czyli aż 100 osób! , które codziennie proszą Matkę Najświętszą o wyjednanie potrzebnych łask i opiekę nad swoimi Dziećmi. Każda Róża ma swojego  Świętego Patrona. I nic nie stoi na przeszkodzie, aby utworzyć kolejną Różę, gdy znajdą się Rodzice, którzy również wyrażą chęć, aby się modlić razem z nami.. W zasadzie to ta kolejna, szósta Róża Różańcowa, powstała trzy tygodnie temu. Potrzebni są nowi i chętni do modlitwy Rodzice, aby Róża była pełna.

Obowiązkiem Rodzica przystępującego do naszej Grupy Modlitewnej jest codzienne odmawianie tylko jednej dziesiątki Różańca w intencji swoich Dzieci oraz Dzieci pozostałych 19 Rodziców tworzących Różę, którzy modlą sią razem z nami.

Każdy z Rodziców posiada swój modlitewnik/książeczkę z rozważaniami Tajemnic Różańcowych na każdy miesiąc. Nie wymieniamy się tajemnicami, ale co miesiąc od pierwszego przesuwamy się o tajemnicę, w/g odmawiania na Różańcu. To bardzo proste.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca uczestniczymy razem we  Mszy Św. o godz.12. w południe, która odprawiana jest w intencji naszych Dzieci. W okresie wakacji od czerwca do września  Msza Święta jest odprawiana o godz.11 AM ( wakacyjny porządek Mszy Św.)
Bezpośrednio po Mszy Św. jest wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie , a my adorując Pana Jezusa odmawiamy jedną część różańca przed Najświętszym Sakramentem prosząc o Boże błogosławieństwo dla naszych Dzieci, opiekę i potrzebne łaski oraz ochronę Ich przed wszelkim złem. Modlitwa zawsze prowadzona jest przez Kapłana.
Każdego roku 8 GRUDNIA w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny uczestniczymy w uroczystej Mszy Świętej. Jest to dla Różańca Rodziców bardzo ważny, wyjątkowy dzień, gdyż podczas Mszy Św. Zawierzamy Matce Bożej nasze Dzieci, uroczyście odmawiając Akt Zawierzenia.
Akt Zawierzenia ponawiamy rokrocznie.

Myślę, że jest to najpiękniejszy i najcenniejszy prezent jaki Rodzice mogą podarować swojemu Dziecku!

Trzeba tylko zaufać Matce Bożej Królowej Różańca Świętego i Królowej Rodzin!!!!

KAŻDY RODZIC ODMAWIA CODZIENNIE TYLKO JEDNĄ DZIESIĄTKĘ RÓŻAŃCA W INTENCJI SWOICH DZIECI ORAZ DZIECI OBJĘTYCH MODLITWĄ W SWOJEJ RÓŻY.

SPOTYKAMY SIĘ W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ MIESIĄCA O GODZINIE 12. W POŁUDNIE NA MSZY ŚWIĘTEJ W INTENCJI NASZYCH DZIECI ( PODCZAS WAKACJI WYJĄTKOWO O GODZ. 11 AM).
BEZPOŚREDNIO PO MSZY ŚW. JEST ODMAWIANA CZĘŚĆ CHWALEBNA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO ZA NASZE DZIECI PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM.

KAŻDEGO ROKU 8 GRUDNIA W ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY PONAWIAMY AKT ZAWIERZENIA NASZYCH DZIECI MATCE BOŻEJ W OBECNOŚCI KAPŁANA, W KOŚCIELE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ.

MARYJO KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO MÓDL SIĘ ZA NAMI!!!!KATOLICKI KLUB DYSKUSYJNY IM. ŚW. JANA PAWŁA II

O Katolickim Klubie dyskusyjnym im. Św. Jana Pawła II?

Znajomość Magisterium Kościoła Rrzymsko-Katolickiego, dczytywanie znaków czasu, rozumienie procesu zmian we współczesnym świecie, budowanie cywilizacji miłości, wzajemne spotkania, pomoc i wsparcie.

Klub zrzesza wiernych Kościoła Katolickiego powyżej 18-go roku życia i daje możliwość polsko–języcznym Katolikom Metropolii Nowojorskiej do pogłębienia ich wiary poprzez wyklady i dyskusje oraz udział w wazniejszych wydarzeniach parafii jak rekolekcje, opłatek, pikniki, pielgrzymki i udzial w waznych uroczystosciach kosciola.

Kiedy się spotykamy?

3 niedziela miesiąca po Mszy Św. o 12:00 pm w sali parafialnejKOŁO FUNDACJI JANA PAWŁA II

Co to jest Koło fundacji Jana Pawła II?

Fundacja Jana Pawła II  realizuje cele, ktόre postawił przed nimi Ojciec Św. Przez osobiste zaangażowanie i troskę członkowie Fundacji przekazują wartości kultury chrześcijańskiej we wspόłczesnym świecie, rozpowszechniają nauczanie JPII oraz zachowują pamięć o Czcigodnym Słudze Bożym i przekazują ją następnym pokoleniom. Ich prace koordynuje Sekretariat Fundacji znajdujący się w Domu Polskim Jana Pawła II w Rzymie.

Kiedy się spotykamy?

3 niedziela miesiąca po Mszy Św. o 12:00 pm w sali parafialnejGRUPA MIŁOSIERDZIA

Co to jest Grupa Miłosierdzia ?

Życie i posłannictwo siostry Faustyny zainspirowało apostolski ruch Bożego Miłosierdzia. Jego zadaniem jest dążenie do chrześcijańskiej doskonałości drogą, którą ona ukazała oraz głoszenie życiem i słowem tajemnicy miłosierdzia Bożego, a także wypraszanie go dla całego świata.

Kiedy się spotykamy?

1 poniedziałek miesiąca po Mszy Świętej wieczornejAA

Co to jest AA ?

Anonimowi Alkoholicy są wspólnota mężczyzn i kobiet, którzy dzieła się nawzajem doświadczeniem,siłą i nadzieja, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadna sekta, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacja lub instytucja, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych pogladów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Kiedy się spotykamy?

Spotkania w każdą środę o 7PM w sali parafialnej.DDA

Co to jest DDA ?

To skrót: dorosłe dzieci alkoholików. Nazwa została stworzona przez samych pacjentów, którzy ponad 20 lat temu zaczęli się domagać terapii. Terminem DDA określa się stosunkowo niedawno wyodrębnioną dziedzinę zaburzeń wynikających z dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Na świecie ruch DDA jest dobrze rozwinięty i funkcjonuje podobnie jak inne ruchy anonimowe – AA (anonimowi alkoholicy), współuzależnieni itp. W Polsce ciągle jeszcze raczkuje.

Kiedy się spotykamy?

Spotkania w każdy poniedziałek o 7:15 PM w budynku Polskiej Szkoły.
NASZ ADRES

101 E 7th Street
New York, NY 10009


ZADZWOŃ

(212) 475-4576 | (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894