Grafik Niedzielnych Mszy Św: 8:00 AM (PL), 9:00 (EN), 11:00 PM (PL)


O NASZEJ PARAFII – NASZEJ MISJIO NAS

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZEJ PARAFII

PLAN MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA:

8:00 am (PL), 9:00 am (EN),

11:00 am (PL)

Poniedziałek – Piątek:

8:00 am (PL), 6:00 pm (PL)

Sobota:

8 am (PL), 8 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

NASZ ADRES

101 East 7th Street
New York, NY 10009


NASZA MISJA


DROGA KU ŚWIĘTOŚCI


Pan Jezus powiedział: ” Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.” Ew.Mat.5:48

Słowo „doskonały” oznacza również: w pełni rozwinięty, dorosły. Dlatego naszym pragnieniem jest:

POMÓC – każdej osobie dojść do miejsca osobistego spotkania się z BOGIEM OJCEM,

POMÓC – każdemu dziecku Bożemu stać się uczniem JEZUSA CHRYSTUSA,

POMÓC – każdemu uczniowi JEZUSA CHRYSTUSA dojść do miejsca dojrzałości w wierze poprzez osobiste poznawanie osoby DUCHA ŚWIĘTEGO,

– NIEŚĆ POMOC tym, którzy jej potrzebują w oparciu o Prawdę zawartą w Słowie Bożym.Misją naszego Kościoła jest głoszenie Ewangelii w trosce o przyszłość naszego polsko-amerykańskiego dziedzictwa, z dala od naszej polskiej ojczyzny, w największym na świecie mieście w USA w Nowym Jorku.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w życie naszej
wspólnoty – jako parafia bowiem tworzymy taką małą ojczyznę…


Adoracja


NASZ ADRES

101 E 7th Street
New York, NY 10009


ZADZWOŃ

(212) 475-4576 | (347) 622-2088
Fax: (212) 674-4894