Grafik Niedzielnych Mszy Św: 8:00 AM (PL), 9:00 (EN), 11:00 PM (PL)

„MY – TO POLSKA”

WITAJ

 na stronie Polskiej Szkoły Sobotniej im. Św Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowym Jorku.

Głównym założeniem naszej szkoły jest krzewienie polskiej kultury wśród dzieci i młodzieży.

NASZA HISTORIA

Pomysł utworzenia polskiej szkoły w Nowym Jorku zrodził się w 1911 r, jednakże do jego realizacji doszło cztery lata później, a dokładnie 12 lutego 1915 r. z inicjatywy Stanisława Kowalczuka powstała pierwsza Polska Szkoła której oficjalna nazwa brzmiała: Szkoła Rady Oświatowej Złączonych Towarzystw w Nowym Jorku.

Początkowo zajęcia odbywały się w Domu Narodowym przy East 15th Ulicy na Manhattanie. Z uwagi na wzrastającą liczbę uczniów, szkoła kilkakrotnie zmieniała swoje lokum. W 1971 r. szkoła ostatecznie przeniosła się do sali parafialnej kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy 101 East 7 ulicy. Warto zauważyć, że szkoła jest uznawana za za jedną z najstarszych polskich szkół dokształcających w Ameryce. Stała się ona niejako zaczynem idei polskiego szkolnictwa dokształcającego w Stanach Zjednoczonych. W dniu 8 października 1994 r. parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika przejęła szkołę sobotnią nadając jej imię słynnego obrońcy Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, paulina o. Augustyna Kordeckiego. Jednocześnie był to koniec działalności Rady Oświatowej. Dyrektorem nowej szkoły została p. Alicja Kot, która pełniła tą funkcje do 2009 r. Obecnie dyrektorem szkoły jest p. Beata Popowska. PSD im. o. Augustyna Kordeckiego jest katolicką szkołą podstawową działającą przy jedynej polskiej parafii na Manhattanie i najstarszej polskiej parafii na Wschodnim Wybrzeżu. Działalność Szkoły opiera się na ścisłej współpracy z parafią prowadzoną przez Ojców Paulinów, dlatego też opiekę nad nią sprawuje również Ojciec Proboszcz. Do 1996 r. był nim o. Lucjusz Tyrasiński, następnie do 2002 r. o. Krzysztof Wieliczko. Po odejściu o. Wieliczko, do parafii powrócił o. Lucjusz Tyrasiński, który ponownie pełnił funkcję proboszcza do 2006 r. Od listopada 2006 r. parafią i szkołą zarządzał o. Mikołaj Socha, w latach 2011-2017 o. Tadeusz Lizińczyk a obecnie o. Rafał Kandora. Z tego też względu, w nawiązaniu do herbu Zakonu Paulinów, logo szkoły zawiera kruka z bochenkiem chleba w dziobie.

Do Szkoły o. A. Kordeckiego uczęszcza blisko 100 uczniów, którzy dojeżdżają nie tylko z Manhattanu, ale także z innych dzielnic Nowego Jorku, Long Island i New Jersey. Zajęcia prowadzi 10 wykwalifikowanych nauczycieli, którzy uczą języka polskiego, geografii, historii, śpiewu (polskich pieśni i piosenek), tańców, a także religii. W ramach lekcji religii, którą prowadzą Ojcowie Paulini, uczniowie przygotowywani są do sakramentów: Spowiedzi, Pierwszej Komunii Św. oraz Bierzmowania.

Szkoła posiada również oddział przedszkolny. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od połowy września do początku czerwca od 10:00 rano do 14:30.
Mimo, iż nie należymy do największych tego typu placówek w Nowym Jorku, mamy dużo do zaoferowania. Szkoła dysponuje 8 pomieszczeniami parafialnymi, dzięki czemu każda klasa ma swoją własną pracownię odpowiednio przystosowaną oraz wyposażoną w pomoce szkolne, dydaktyczne i sprzęt audio-wizualny. Ponadto w każdej klasie jest komputer podłączony do internetu. Posiadamy również bogaty księgozbiór biblioteczny. W szkole powstaje też Sala Pamięci Jana Pawła II.

Kilka razy w roku przygotowujemy przedstawienia i akademie szkolne adresowane głównie do parafian i licznych gości. Ponadto organizujemy opłatek parafialny, jasełka, bal przebierańców oraz inne atrakcje dla dzieci. W szkole działa chórek dziecięcy oraz Koło Miłośników Historii. Każdego roku uczniowie najstarszej klasy naszej szkoły przystępują do egzaminu z jęz. polskiego LOTE (Language Other Than English) organizowanego przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających. Chlubą szkoły są absolwenci, którzy chętnie wracają do Macierzy jako wolontariusze.

Głównym źródłem dochodu szkoły jest czesne płacone przez rodziców. Dodatkowo co roku organizujemy bazar rzeczy użwanych oraz zabawę andrzejkową, których dochód zasila budżet naszej placówki. Dużą rolę w tych przedsięwzięciach odgrywają rodzice i absolwenci. Funkcjonowanie szkoły jest łatwiejsze dzięki sprawnie działającemu Komitetowi Rodzicielskiemu.

Polska Szkoła Dokształcająca im. o. Augustyna Kordeckiego należy do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.