Grafik Niedzielnych Mszy Św: 8:00 AM (PL), 9:00 (EN), 10:30 AM (PL), 12:00 PM (PL)

Wotum Polonii jest wyrazem dziękczynienia za to, że my Polacy od 150 lat możemy modlić się w ojczystym języku, przyjmować sakramenty święte, rozwijać swoją przyjaźń z Panem Bogiem oraz pielęgnować polskie zwyczaje na obcej ziemi. Z tą doniosłą inicjatywą pragniemy wyjść poza granice naszej parafialnej wspólnoty, angażując w nią całą Amerykańską Polonię.

Są jednak inne miejsca na świecie, gdzie Kościół nadal ma ogromne potrzeby, zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata w tym w Ugandzie, kraju leżącym w środkowej Afryce. Jesteśmy bowiem członkami tego samego Kościoła powszechnego i nie możemy pozostać obojętni  na potrzeby naszych braci i sióstr. Dzieło, które tworzymy ma również na celu ożywienie ducha ewangelicznego w nas samych, ponieważ jako katolicy jesteśmy wezwani do dzielenia się dobrami, które otrzymujemy z woli Bożej.

Św. Jan Paweł II w swojej encyklice misyjnej wzywa nas do podjęcia apostolstwa, do którego jesteśmy zobowiązani na mocy Chrztu Świętego i głoszenia Dobrej Nowiny na najdalszych krańcach Ziemi. Zachęceni tym wezwaniem pragniemy jako wyraz dziękczynienia złożyć wotum, do którego zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli.

Na tą okazję obchodów jubileuszu parafii została przygotowywana kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która została  poświęcona na Jasnej Górze w Polsce 26 sierpnia 2021. Następnie została sprowadzona do Amerykańskiej Częstochowy, Duchowej Stolicy Polonii, gdzie podczas uroczystej Mszy św. została zawierzona parafia św. Stanisława BM, Amerykańska Polonia oraz wszystkie osoby, które włączą się w dzieło tworzenia Wotum Polonii.

Po tych uroczystościach obraz wyruszył w wędrówkę po polskojęzycznych parafiach Wschodniego Wybrzeża od północnych krańców stanu Nowy Jork aż do Florydy. Wędrówka obrazu będzie okazją, aby każdy mógł spotkać się z Maryją, Naszą Matką obecną w Jasnogórskiej Ikonie i przedstawić jej swoje prośby, zawierzyć rodziny oraz podziękować za otrzymane dobro.

PODRÓŻ KOPII IKONY JASNOGÓRSKIEJ

Po zakończeniu peregrynacji, obraz naznaczony modlitwą wielu tysięcy osób, trafi do Ugandy, gdzie budowana jest Wioska Dziecięca „Bożego Miłosierdzia”, w której schronienie i pożywienie otrzyma 200 sierot, będących pod opieką o. Johna Bashobory.

Ten charyzmatyczny kapłan wielokrotnie posługiwał w parafii św. Stanisława BM na Manhattanie, gdzie nasze drogi zeszły się ze Wspólnotą Dobrego Samarytanina, której wolontariusze mają na swym koncie wiele pięknych dzieł, w tym udział w wybudowaniu sierocińca i Centrum Samarytańskiego w  Tanzanii. Pod patronatem Wspólnoty Dobrego Samarytanina w Ugandzie oprócz wioski dziecięcej, ma zostać wybudowana kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, do której po zakończeniu peregrynacji  w USA trafi Obraz  Czarnej Madonny, której opiece zostaną zawierzone osierocone dzieci. Kaplica będzie również służyć okolicznej ludności, by mogli gromadzić się na wspólną modlitwę w ojczystym języku, oraz przyjmować sakramenty.

W czasie wędrówki Obrazu Matki Bożej będą zbierane fundusze na budowę sierocińca. Będzie także możliwość aby wspomóc to piękne dzieło za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Już teraz serdecznie dziękujemy, za nawet najmniejszy dar serca.

Wotum Polonii

$
Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Dane karty kredytowej
Używamy bezpiecznego połączenia SSL do płatności.

Suma darowizn: $100.00