Grafik Niedzielnych Mszy Św: 8:00 AM (PL), 9:00 (EN), 11:00 PM (PL)

Wotum Polonii jest wyrazem dziękczynienia za to, że my Polacy od 150 lat możemy modlić się w ojczystym języku, przyjmować sakramenty święte, rozwijać swoją przyjaźń z Panem Bogiem oraz pielęgnować polskie zwyczaje na obcej ziemi. Z tą doniosłą inicjatywą pragniemy wyjść poza granice naszej parafialnej wspólnoty, angażując w nią całą Amerykańską Polonię.

Są jednak inne miejsca na świecie, gdzie Kościół nadal ma ogromne potrzeby, zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata w tym w Ugandzie, kraju leżącym w środkowej Afryce. Jesteśmy bowiem członkami tego samego Kościoła powszechnego i nie możemy pozostać obojętni  na potrzeby naszych braci i sióstr. Dzieło, które tworzymy ma również na celu ożywienie ducha ewangelicznego w nas samych, ponieważ jako katolicy jesteśmy wezwani do dzielenia się dobrami, które otrzymujemy z woli Bożej.

Św. Jan Paweł II w swojej encyklice misyjnej wzywa nas do podjęcia apostolstwa, do którego jesteśmy zobowiązani na mocy Chrztu Świętego i głoszenia Dobrej Nowiny na najdalszych krańcach Ziemi. Zachęceni tym wezwaniem pragniemy jako wyraz dziękczynienia złożyć wotum, do którego zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli.

Na tą okazję obchodów jubileuszu parafii została przygotowywana kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która została  poświęcona na Jasnej Górze w Polsce 26 sierpnia 2021. Następnie została sprowadzona do Amerykańskiej Częstochowy, Duchowej Stolicy Polonii, gdzie podczas uroczystej Mszy św. została zawierzona parafia św. Stanisława BM, Amerykańska Polonia oraz wszystkie osoby, które włączą się w dzieło tworzenia Wotum Polonii.